Firma

Specjaliści z różnych dziedzin i firmy doświadczone w realizacji systemów technicznych budynków, w zarządzaniu nieruchomościami, w tworzeniu oprogramowania - utworzyli spółkę celową dla wyprodukowania systemu informatycznego realizującego zdalne funkcje pełnej kontroli nad gospodarowaniem portfolio nieruchomości niezależnie od ich geograficznego położenia. Tak w roku 2011 powstała spółka iGPM.

  • KRS 403877 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
  • NIP 6751461489
  • REGON 122409140
  • Kapitał zakładowy 1 120 000 PLN
 
Zarząd:
Krzysztof Görlich - prezes zarządu
 
Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków
Mail: biuro@igpm.pl
Web: www.igpm.pl
3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone