Funkcje

CRM

Spotkania, zadania, notatki, dokumenty,  kalendarz i ‘help-desk’ pozwalają na  bieżące zarządzanie relacjami z najemcami, użytkownikami obiektów i innymi kontrahentami (klientami).

więcej

Rejestracja i opis wszystkich aktywów trwałych w sposób hierarchiczny: nieruchomość -> budynek -> lokale -> pomieszczenia.

więcej

Panowanie nad relacjami, umowami i rozliczeniami z najemcami to jedna z czterech podstawowych funkcji iGPM.

więcej

Service-desk, zestawienia i szczegóły SLA umów serwisowych, terminy z umów, przeglądy i śledzenie zgłoszeń usterek oraz zleceń, rozliczenia z serwisantami, alerty, BMS pozwalają na zdalne panowanie nad techniką i stanem budynków i nieruchomości.

więcej

Dzięki iGPM można uporządkować i kształtować procesy gospodarcze związane z zarządzaniem nieruchomościami.

więcej

Obszar systemu ZESPÓŁ pozwala na zarządzanie zespołem ludzi i serwisów zewnętrznych.

więcej

Książka obiektu budowlanego, plan gospodarczy nieruchomości, zapytania ofertowe, oferty wynajmu, koszty, analizy to prekonfigurowane formaty raportów.

więcej

Zakres ustawień systemu iGPM dostępnych z poziomu kluczowego użytkownika jest szeroki.

więcej

pierwszy (1-8) ostatni
3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone