System

iGPM to narzędzie, którego funkcjonalności pokrywają cały zakres definicji Facility Management opisywany sześcioma normami PN-EN 15221. Scentralizowana informacja o nieruchomościach jest dostępna na dowolnym komputerze, W DOWOLNEJ LOKALIZACJI, wykorzystywanym przez: administratora, najemcę, użytkownika lub właściciela budynku. Niezależnie od tego gdzie oni się znajdują i gdzie znajdują się ich nieruchomości.


iGPMto samodzielny CAFM (Computer-Aided Facility Management) stworzony jako „middleware” pomiędzy:
  • systemami gospodarczymi i księgowymi: Enterprise Resource Planning, Business Intelligence
  • systemami zarządzania urządzeniami budynku:
  • Building Management Systems
  • systemami automatyzacji i optymalizacji: Intelligent Building
iGPMnie musi, ale może z każdym z tych systemów współpracować.


iGPM realizuje cztery podstawowe zadania:
  • Panowanie nad relacjami, umowami i rozliczeniami z najemcami
  • Wgląd w urządzenia techniczne i zarządzanie kosztami mediów i techniki
  • Zarządzanie obsługą nieruchomości i serwisami technicznymi oraz
  • Planowanie finansowe – budżetowanie – oraz  efektywne gospodarowanie aktywami
3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone