Klienci


ASPEN S.A.

VANGUARD

MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE

 
   
3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone