Zespół


Obszar systemu ZESPÓŁ pozwala na zarządzanie zespołem ludzi i serwisów zewnętrznych.

Funkcjonalność
Daje możliwość rejestrowania w arkuszach godzinowych i rozliczania czasu pracy, tworzenia grafików, kalkulację wynagrodzeń.
Instrumenty nadzoru i zarządzania w zakresie menu ZESPÓŁ obejmują w równej mierze pracowników własnych, jak i serwisy zewnętrzne.

Zrzuty ekranu
Filmy
iGPM Team from Krzysztof Gorlich on Vimeo.

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone