Ustawienia


Zakres ustawień systemu iGPM dostępnych z poziomu kluczowego użytkownika jest szeroki.

Funkcjonalność
 Dokonuje się w pozycji menu USTAWIENIA, która pozwala na dostęp do:
  • Ustawień systemu,
  • Określania systemu uprawnień dostępu
  • Tworzenie słowników danych,
  • Definiowania słowników usług i produktów
  • Definiowania słowników rodzajów prac
  • Definiowania kategorii przychodów i wydatków
  • Ustawiania automatycznej numeracji dokumentów
  • Definiowania skrzynek pocztowych używanych przez system


Zrzuty ekranu
Filmy
iGPM Home & menu from Krzysztof Gorlich on Vimeo.

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone