Portfolio


Rejestracja i opis wszystkich aktywów trwałych w sposób hierarchiczny: nieruchomość -> budynek -> lokale -> pomieszczenia.

Funkcjonalność
System iGPM wykorzystuje przy tym narzędzia graficzne umożliwiające lokalizowania obiektów na mapach i rzutach CAD oraz filtrowanie ‘graficzne’ – to jest prezentowanie na kolorowych rzutach pięter powierzchni o określonych cechach (najemcy, rodzaj podłogi, typ pomieszczenia itd.) Podstawowym modułami opisu Portfolio aktywów są:
  • Pomieszczenia
  • Urządzenia (środki trwale zlokalizowane na rzutach CAD, które można także dowiązać online do funkcji BMS systemu iGPM
  • Elementy wyposażenia (środki trwałe nie przypisane do położenia na rzutach CAD, ale przypisywane do pomieszczeń)
 

Zrzuty ekranu
Filmy
iGPM Buildings& Rooms from Krzysztof Gorlich on Vimeo.

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone