Obsługa


Service-desk, zestawienia i szczegóły SLA umów serwisowych, terminy z umów, przeglądy i śledzenie zgłoszeń usterek oraz zleceń, rozliczenia z serwisantami, alerty, BMS pozwalają na zdalne panowanie nad techniką i stanem budynków i nieruchomości.

Funkcjonalność
W wyniku realizacji procesów poprzez system iGPM powstaje historyczna baza informacji o częstości awarii, kosztach poszczególnych składników utrzymania budynku, kosztach poszczególnych elementów infrastruktury budynku, jakości usług serwisowych i stopnia realizowania SLA.
iGPM BMS pozwala nie tylko na zdalną obserwację odczytów i funkcjonowania podłączonych do systemu urządzeń, ale także na historię zużycia energii, przebiegów temperatury i związaną z tym dobową, tygodniową, czy dowolną statystykę dla celów zarządzania kosztami i zużyciem.
W nowoczesnych obiektach odczytywanie danych dla systemu iGPM nie wymaga istotnych interwencji technicznych. W starszych budynkach jest też możliwe po umiarkowanych kosztach. Wymagany jest dostęp budynku/nieruchomości do sieci Internet.


Zrzuty ekranu
Filmy
iGPM BMS from Krzysztof Gorlich on Vimeo.

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone