CRM


Spotkania, zadania, notatki, dokumenty,  kalendarz i ‘help-desk’ pozwalają na  bieżące zarządzanie relacjami z najemcami, użytkownikami obiektów i innymi kontrahentami (klientami).

Funkcjonalność
Są to w znacznej części skróty do fragmentów systemu dostępnych także w innych pozycjach menu. W oparciu o te elementy menu można kształtować codzienne procesy:
  • Odbierania zgłoszeń i meldunków, zamieniania ich na zadania do wykonania, przypisywania zadań wykonawcom (własnym lub serwisom zewnętrznym), ustalania grafików.
  • Wprowadzania do systemu iGPM dokumentów (protokołów, notatek, instrukcji, załączników do umów) i ich wyszukiwania
  • Nadzorowania realizacji zadań planowych i zlecanych ad-hoc przypisanych poszczególnym członkom zespołu lub serwisom zewnętrznym.


Zrzuty ekranu
Filmy
iGPM CRM from Krzysztof Gorlich on Vimeo.

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone