IV OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE FACILITY MANAGEMENT 2014

FM 2014
FM 2014W dniach 11-12 czerwca 2014 systefm iGPM będzie prezentowany w trakcie IV Ogólnopolskiego Szkolenia Facility Management organizowanego przez Redakcję magazynu Facility Manager.
3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone