12 listopada 2020, Kraków – W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania webowe do zarządzania nieruchomościami, firma iGPM przystąpiła do gruntownej aktualizacji oprogramowania iGPM oraz powiązania go z mobilnymi rozwiązaniami dotychczas stosowanymi przez firmę wyłącznie w powiązaniu z produktem iffmGIS

3.1

iGPM sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.
   2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone